vlídné stránky

" Cesta je důležitější než její cíl" stará čínská moudrost S láskou a poděkováním všem, kteří ušli velký kus této cesty přede mnou, s vděčností těm, kteří mě provázejí a s očekáváním těch, kteří na mne čekají za dalším vrcholkem, další křižovatkou.....

reiki

REIKI?REIKI.REIKI!

Stejně jako nevidíme sluneční světlo, ale jen krajinu, kterou osvětluje, stejně tak těžké je hovořit o reiki, jejíž působení je člověk schopen vnímat pouze na základě osobního prožitku

Reiki pro probuzené duše

 

Ptáme- li se," Co je reiki ? "jsme na tom přibližně stejně jako ryba v moři, která se ptá, kdy už konečně budu v moři? Nebo si klade otázku, co je vlastně to moře? S východem slunce všichni spatříme světlo, je všude, kolem nás, oživuje, a po pravdě napomáhá našemu fyzickému a duševnímu zdraví, ale zkoncentrujeme-li světlo prostřednictvím skleněného hranolu do jediného paprsku, máme tu laser, který je schopen řezat velmi tvrdé materiály i šetrně operovat například oční sítnici, ošetřovat očím neviditelnou síť akupunkturních bodů atd…, praktikující reiki se stává nikoli nepodobným takovému optickému hranolu

Hovořím-li o práci s reiki mám na mysli cílené a vědomé užívání této síly pro léčení sebe a druhých, pro harmonizaci životních situací apod….

Zasvěcení vnímám jako znovuotevření energetických kanálů pro silnější proudění reiki.

 

Reiki pro milovníky definic

 

Reiki je japonské slovo, které označuje univerzální energii, přičemž je třeba zdůraznit, že tuto univerzální životní energii označovali Číňané jako čchi, Indové prána, práce s životní energií byla známa v různých podobách po celém světě

Cituji:

„KI je v japonštině pojem zahrnující všechny jemnohmotné životní síly. Obíhá v lidském těle v podobě různých, po sobě jdoucích kvalit...."

Vyjmenuji je pro ilustraci všechny, od nejjednodušší počínaje a zmíním se citací o posledních dvou nejdokonaleji organizujících silových  proudech ve vesmíru

1.      kekki

2.      shioki

3.      misuki

4.      kuki

5.      denki

6.      jiki

7.      reiki - forma Ki, organizující komplexně správné nasazení všech podřízených sil (předchozích 6). Tento pojem lze přeložit jako "duchovní, duševní síla" Je to ta jakost životní energie, která je ve hmotném světě nejblíže tvůrčí božské síle, prameni veškerého života. Vyšší (jednotné) formy životní energie se nemohou projevit v materiální světě

8. shinki - Boží Ki, z něhož je stvořeno vše, co existuje k němuž se vše vrátí po ukončení svého materiálního bytí, Shinki působí z vnějšku materiálního světa prostřednictvím REIKI, stojící dostatečně blízko, jak principu jednoty tak principu oddělení, aby tvořilo místo dotyku obou a tak zůstala zachována příslušná rovnováha sil jin a jang , reiki je totiž nepolární energie

citováno z knihy „Práce se životní energií" od Waltera Lűbecka vydané nakladatelstvím Pragma v roce 1998, str. 59 a následující.

 

Reiki pro prakticky založené lidi

 

Reiki lze využít v mnoha životních situacích ve prospěch svůj i svého okolí, tím základním momentem je léčení, které probíhá na úrovni jemnohmotných energetických těl, samozřejmě i prevence. Reiki lze úspěšně využít i jako nástroj tvořivosti, invence a inspirace. Pomocí speciálních  technik můžeme napomoci harmonizaci důležitých životních situací a vztahů. Lze ji samozřejmě použít i k řešení banálních životních situací, jako je získání parkovacího místa, ale otázka zní: Je to opravdu žádoucí???

 

Reiki jako cesta

 

Zasvěcení jsem prodělal v roce 2002 a to do obou dvou základních stupňů tradiční reiki ze tří. Bylo pro mě impulsem pro řadu dalších kroků, dalšího vzdělávání a hledání cest. Zasvěcení pro mě bylo slavnostním okamžikem už proto, že se jej zúčastnilo několik přátel, a bylo příjemné potkat několik spřízněných duší,  hledajících odpovědi na stejné otázky. Reiki je totiž také o setkávání a vzájemné výměně energie, informací a zkušeností.

 

 

Žádné komentáře
 
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autora předmětem dalších komerčních aktivit. ©2008 Luboš Valiček