vlídné stránky

" Cesta je důležitější než její cíl" stará čínská moudrost S láskou a poděkováním všem, kteří ušli velký kus této cesty přede mnou, s vděčností těm, kteří mě provázejí a s očekáváním těch, kteří na mne čekají za dalším vrcholkem, další křižovatkou.....

reiki jako cesta

Nový příspěvek

Reiki jako cesta

 

Blahořečím nádherné, inteligentní, tvůrčí síle, která stvořila tento vesmír, udržuje ho a rozvíjí k nekonečným rozměrům. Jsem vděčný za svou lidskou zkušenost, která mi umožňuje vědomě užívat tuto sílu ve prospěch svůj i ve prospěch těch, kteří v tuto reálnou, byť těžko měřitelnou sílu věří. Děkuji všem mistrům ............

 a žákům, kteří zkoumali neomezené možnosti, které přináší do našich životů a praktikovali po celá staletí s odhodláním přinést světu ještě více lásky a světla. Děkuji svým přátelům, kteří mě na možnost spojit se s tvůrčí silou upozornili, svému mistru za „zasvěcení“do prvních dvou stupňů ze tří tradiční reiki a všem , kteří mě provázejí na mé cestě za podporu a pochopení. Určitě vás nepřekvapí, že tuto sílu využívám i při psaní tohoto článku.

Prvotním krokem na mé cestě bylo tušení tajemství, které je schopno pozvednout úroveň našeho života na kvalitativně vyšší úroveň. Chtěl bych vás ubezpečit,že síla reiki není darem několika málo vyvoleným, ale že nás obklopuje všechny bez výjimky, všichni jsem jí naplněni, neboť jinak by neexistoval život, tak jak jej známe. Pouze někteří ovšem užívají tuto sílu vědomě. Druhým krokem bylo využití zasvěcení a poznatků nabytých ze semináře pro uzdravování sebe a blízkého okolí. Postupně jako když se před vámi otevírá noční krajina v záři světla reflektorů, objevovaly se další a další možnosti vědomého využití síly reiki. Dnes už vím, že další a další oblasti čekají na své prozkoumání a záleží jen na víře a snaze praktikujícího, zda se otevřou další zlaté brány poznání.

Je důležité podotknout, že úspěšná práce reiki nekončí „zasvěcením“, ba právě teprve začíná. Většina z  nás prožije po zasvěcení očistný proces a  euforii z první hmatatelných výsledků (dalo by se hovořit o štěstí začátečníka) pak však zájem upadá. Jedině praktikováním a prohlubováním znalostí z oblasti metodiky reiki ať už účastí na pravidelných setkáních, seminářích či četbou inspirujících knih, dochází k rozvoji schopnosti nacítit se na sílu reiki a úspěšně ji přivádět do života.

Jsem zasvěcen do tradiční reiki, která uznává tři stupně zasvěcení, ten první aktivuje energetická centra, spouští samoočistný proces, tak, abychom byli schopni do svého života i do života ostatních přivádět stále více této láskyplné energie. Druhý stupeň potom uvádí v život symboly a mantry, které umožňují mnohonásobné zesílení toku blahodárné energie , umožňují práci na dálku, tedy ošetření, kdy se ošetřovaný a ošetřující nenacházejí na stejném místě, a rovněž symbol, který umožňuje práci s psychickými silami a podvědomím. Třetí stupeň je stupeň prohlubující možnosti užívání reiki pro zasvěcování druhých a je předán mistrovský symbol.

Vše ostatní považuji za aplikace této původní techniky, které není nutno a dokonce podle mne záhodno označovat vlastními jmény nebo stupni.

Osobně využívá plně metodiky druhého stupně, která mi umožňuje ošetření klienta, ošetření klienta na dálku, harmonizaci různých životních situací v minulosti a budoucnosti, harmonizaci energetického systému, prosté doplnění energie, pomoc při tvůrčí práci, malování, poezie a mnoho dalšího Energie reiki prohlubuje účinek dalších ozdravných technik, jako jsou masáže, které jsou náplní mé každodenní činnosti

Klasickou práci s energií reiki doplňuji pro svou potřebu i potřeby druhých meditacemi a relaxačními technikami.

Další oblastí, kterou využívám pro rozvoj své osobnosti je automatická, kresba, a kresba mandal. Tuto část osobního rozvoje naleznete v odkazech na spřátelené stránky.

Reiki tak využívám převážnou většinu dne v různých aplikacích, ale chtěl bych připomenout těm, kteří „nemají dostatek času“, že pět minut reiki denně je víc než žádná reiki.

Provázej vás světlo, láska, radost, štěstí, zdraví, úspěch a bohatství………

 

Žádné komentáře
 
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autora předmětem dalších komerčních aktivit. ©2008 Luboš Valiček