vlídné stránky

" Cesta je důležitější než její cíl" stará čínská moudrost S láskou a poděkováním všem, kteří ušli velký kus této cesty přede mnou, s vděčností těm, kteří mě provázejí a s očekáváním těch, kteří na mne čekají za dalším vrcholkem, další křižovatkou.....

starobylé havajské učení pro moderní život

úvod

Co může říct starobylé učení člověku žijícímu v moderním technikou oplývajícím světě???? Je pravdou, že dávných dobách byl člověk přímo závislý a v úzkém kontaktu s přírodou. Havajští šamani rozmlouvali s živly, aby odvrátili přírodní katastrofy, hovořili k hejnům ryb, aby zajistili dobrý úlovek, s vírou, že všechno má vědomí, všechno vychází z jednoho zdroje a všechno je navzájem spojené.

.  S příchodem „bílého muže“, který jejich učení nerozuměl, se šamani stáhli do ústraní a jejich učení zůstalo dlouho skryto světu. Své umění léta využívali pro léčení vesničanů, kteří za nimi chodili na odlehlá místa. Učení HUNA vychází z těchto tradic a rozumím pod tímto pojmem jednoduchý, účinný a univerzální systém pro léčení těla i duše, vztahů, harmonizaci, prosperitu, návrat k duchovnímu pojetí světa.

Základním přesvědčením Havajců, bylo, že náš život je sen, sníme nejen v noci (a některé z těchto snů si pamatujeme), ale i ve dne, což si uvědomíme při studiu prvního principu HUNY. Jestliže je náš život sen, můžeme ho změnit, změnit tak aby více odpovídal principům lásky a přinášel nám větší pocit radosti a štěstí. K tomu slouží sedm jednoduchých principů, které se navzájem podporují a doplňují. Hlavní myšlenkou HUNY je, že všechno je volitelné, přijetí těchto principů nás nenutí k tomu, abychom změnili naši víru, naše přesvědčení, pokud jsou tato přesvědčení pro nás užitečná a podporují nás na cestě k lepšímu a šťastnějšímu životu.

Samotná cesta HUNY je založena na jednoduchých cvičeních, meditacích a praktikách, které nám pomáhají zvýšit sebedůvěru a autoritu, která je předpokladem pro uskutečnění pozitivních změn (Havajci přijímají stoprocentní zodpovědnost za všechno, co se jim v životě děje), sebepoznání, harmonizaci vztahů, míst, situací a větší soulad s plánem stvoření.

V současné době se objevují některé techniky vycházející z těchto principů jako např. Ho´oponopono, (které v sobě obsahuje nikoliv na první pohled zřetelně patrnou duchovní složku), a další. Řada z těchto principů je obsažena v moderních psychologických směrech, které se zabývají rozvojem osobnosti, např. neurolingvistické programování, motivační psychologie vrcholového sportu, množství praktických návodů na využití těchto principů je obsažena v knihách, které navazují na film „Tajemství“, tedy uplatnění základního vesmírného zákona, Zákona přitažlivosti v praxi.

Huna je skutečnou cestou pro ty, kteří se nebojí přijmout zodpovědnost za vlastní život, pro ty, kterým je vlastní tvořivost nebo kreativita a pro ty, kteří kreativitou oplývají, avšak je v nich potlačena různými vlivy.

Studium HUNY mi umožnilo odpoutat se od strnulého vidění světa, plného různých omezení, a obohatilo můj život v mnoha směrech, v tomto smyslu se budu dělit o své zkušenosti na prožitkových seminářích v Brně.

Závěrem si dovoluji znovu zdůraznit základní myšlenku HUNY,

„všechno je volitelné, tedy i HUNA a jejich sedm základních principů“

 

Žádné komentáře
 
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autora předmětem dalších komerčních aktivit. ©2008 Luboš Valiček