vlídné stránky

" Cesta je důležitější než její cíl" stará čínská moudrost S láskou a poděkováním všem, kteří ušli velký kus této cesty přede mnou, s vděčností těm, kteří mě provázejí a s očekáváním těch, kteří na mne čekají za dalším vrcholkem, další křižovatkou.....

7.princip

Účinnost je měřítkem pravdy

Tento sedmý princip nezaměňujme, prosím, se známým pořekadlem: „Účel světí prostředky“. Prostředky určují cíl, je ta pravá metafora pro tento princip. Budeme-li se bezhlavě a bezohledně hnát za kariérou a úspěchem, budeme narážet na stejnou reakci našeho okolí,

tedy bezohlednost, pokrytectví a závist. Pokud ale vyjdeme z tohoto principu č. 7 a budeme se snažit naší činností přinést lidem prospěch a pomáhat jim, dočkáme se pomoci ostatních. Existuje nepřeberné množství technik a systémů léčení, Není důležité, z čeho tyto techniky vycházejí, jak se jmenují nebo snad kdo je vymyslel a poprvé použil, jediným kritériem správnosti dané techniky je její účinnost.

 
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autora předmětem dalších komerčních aktivit. ©2008 Luboš Valiček