vlídné stránky

" Cesta je důležitější než její cíl" stará čínská moudrost S láskou a poděkováním všem, kteří ušli velký kus této cesty přede mnou, s vděčností těm, kteří mě provázejí a s očekáváním těch, kteří na mne čekají za dalším vrcholkem, další křižovatkou.....

6.princip

MANA

Všechna síla pramení z našeho nitra.

Havajské učení v protikladu k převážné většině filozofií tvrdí, že žádný z nás není hříčkou osudu, nejsme determinování libovůlí bohů, vydání na pospas rodičům, učitelům, společnosti, silám zla, atd.….

Pokud neexistují omezení, Vesmír je nekonečný, pokud je Vesmír nekonečný i jeho síla je nekonečná a to v každém jeho bodu, tedy i v bodu, který definujeme jako svou vlastní osobu, Není tedy nic, co by se nám mohlo stát bez našeho vlastního přičinění, přitahujeme do života lidi, věci a situace, které jsou podobné tomu, co je v nás. Působí tady zákon přitažlivosti, podobné přitahuje podobné. Nelze to však chápat, v tom smyslu, že člověk, který si doposud myslel, že nemá žádnou sílu a je vydán na pospas hrám osudu, nyní má všechnu sílu světa. V každé situaci se setkává několik osob, věcí, živlů atp. a každý z nich má svou moc, která je stejně nekonečná jako ta naše. Jde o to naučit se používat tyto síly s respektem a v souladu se zákony stvoření a vzájemně se podporovat na cestě za nejlepší verzí života, jakou si jen dokážeme představit

Žádné komentáře
 
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autora předmětem dalších komerčních aktivit. ©2008 Luboš Valiček