vlídné stránky

" Cesta je důležitější než její cíl" stará čínská moudrost S láskou a poděkováním všem, kteří ušli velký kus této cesty přede mnou, s vděčností těm, kteří mě provázejí a s očekáváním těch, kteří na mne čekají za dalším vrcholkem, další křižovatkou.....

co na srdci to na webu

příběh mladého stromku

Nedaleko letitého dubu spadlo na zem semínko. Zanedlouho vzklíčilo a objevily se první větvičky mladého stromku. Mladý stromek se záhy vytáhl a začal toužit po světle.

. „Smyslem našeho života je růst ke slunci“, poučoval mladý stromek vzrostlý dub a tiše mu záviděl odlesky zlatého světla v koruně. Samozřejmě, odvětil starobylý dub, nesmíme však zapomínat, že našim otcem je světlo, a naší matkou země. Je třeba nejprve zapustit řádně kořeny, abychom byli silní, až přijde vítr. Mladý stromek však nedbal a bezstarostně rostl výš a výš, a v duchu si říkal, „budu ten nejvyšší strom z celého lesa, jen já budu vzhlížet vzhůru ke slunci a budu je mít stále na dosah.“ Starý zkušený dub nad tím kroutil všemi větvemi. I stalo se mladý stromek rostl výš a výš, až byl nejvyšší ze všech, jeho kmen byl však tenký a kořeny neměl skoro žádné. A pak přišel vítr…………

Žádné komentáře
 
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autora předmětem dalších komerčních aktivit. ©2008 Luboš Valiček